• Support
  • Vi utför uppdateringar av hemsidans innehåll


För att kunna erbjuda vissa av tjänsterna ovan krävs det att MYRiMAX får ett eget administratörskonto till webbplatsen samt ett FTP-konto för filhantering samt i vissa fall även ett konto till kundens kontrollpanel på aktuellt webbhotell. Dessa inloggningskonton hanteras av kunden och skall raderas efter avslutat samarbete.

Normalt faktureras 600 kr/tim vardagar mellan 8-18 med undantag för fotograferings uppdrag. Om kunden önskar att uppdrag utförs på kvällar eller helger sker detta till en kostnad av 1.200 kr/tim.

Alla priser på denna sida anges exklusive moms.

Webbproduktion

Att utifrån en tydligt framtagen projektspecifikation sätta samman en WordPress-hemsida.

Notera: vid releasedatum skapas en backup

Startavgift: från 24.000 kr

Pris : Offert utifrån varje specifik hemsida, 50 % faktureras vid projektstart och resterande faktureras vid releasedatum.


Support

Att agera som webbredaktör och uppdatera text och bild på befintlig hemsida

Notera: ni tar fram materialet som vi sedan lägger ut på hemsidan.

Startavgift: -

Pris : 10 tim supportavtal á 600 kr / tim i förskott, räknas av löpande beroende på tidsåtgång vid varje avropat tillfälle.


Systemuppdatering

Att se över och utföra kontrollerade manuella systemuppdateringar av WordPress, Teman och Tillägg minst 1 gång / månad eller oftare vid behov. Normal tidsåtgång är ca 1 - 3 tim men det kan dock variera beroende på hemsidans upplägg: vilka Teman och Tillägg som installerats samt eventuellt utökad funktionallitet som lagts till.

  • - Wordpressverktyget uppdateras till aktuell version.
  • - Temauppdatering till aktuell version.
  • - Tillägg uppdateras till aktuell installation.

Två backuper tas alltid i samband med systemuppdatering. En före och en efter utfört arbete.
Med ett världsomspännande tillägg säkras hemsidan upp ännu mera mot otillåtna intrångsförsök i förebyggande syfte.

Notera: vid uppdateringar kan funktionalitet upphöra att fungera. Oftast är det något som vi kan lösa direkt. Är problemet så stort att vi inte klarar av att lösa det på 1 tim så backar vi tillbaka allt till den senaste uppdateringen och återkommer med ett förslag på hur vi kan gå vidare.

Startavgift: -

Pris : 10 tim systemuppdateringsavtal á 600 kr / tim i förskott, räknas av löpande beroende på tidsåtgång vid varje tillfälle.


Backup & Återställning

Att ta automatiska, kontinuerliga, återställningsbara backuper på filer och databasen till extern lagringsplats.

Varje natt kopieras automatisk en återställningsbar totalbackup av hemsidan och dessa backuper lagras externt och kan på så sätt snabbt användas för att återställas en hemsida om behov uppstår.

Varje backup lagras 14 dagar alternativt i 31 dagar.

Notera: de flesta webbhotell erbjuder någon form av fil- och databasbackuper men dessa räcker oftast inte till för att återställa en hemsida som exempelvis behöver återställas med information som är äldre än 7 dagar. Vi rekommenderar därför alltid att man har en egen extern backup av sin kompletta wordpressinstallation.

Startavgift: - 1.200 kr / hemsida

Pris för backup:
- 14 dagar, sker till en kostnad av 590 kr / månad per hemsida
- 31 dagar, sker till en kostnad av 790 kr / månad per hemsida

betalas kvartalsvis i förskott. Återställning och eventulla övriga arbetsinsatser sker mot löpande tim kostnad.


Sökmotoroptimering - SEO

Att få sökresultaten på Google, Bing och Yahoo att placera sig så högt upp som möjligt för de nyckelord/fraser som kunden själv väljer att vi tillsammans skall arbeta med.

Notera: ingen kan garantera att utvalda nyckelord/fraser når plats nr 1 på Google men vi garantera att vi gör vårt yttersta för att nå dit. SEO kan med fördel kompletteras med AdWords - Google annonsering.

Startavgift: - 14.400 kr för språk 1 och därefter 9.600 kr per språk.

Pris : Från 1.200 kr per kvartal och språk eller enligt gemensam överenskommelse


Fotografering

Vi fotograferar personal, verksamhet och produkter för publicering på er hemsida.

Notera: aktuella, enhetliga och uppdaterade bilder är mycket viktigt för att ge ett professionellt intryck på företagets hemsida. Med enbart en kamera eller med vår portabla fotostudio har vi möjlighet att ta oss till er där det passar er bäst; kanske i samband med kickoff eller en konferens.

Startavgift: -

Pris : 1.200 kr / tim, tillkommer kostnad för resor, uppställning och efterbearbetning.


Konsult / Underkonsult

Vi avlastar och stärker er eller er kunds IT-/webbavdelning vid tillfällen då det önskas temporär hjälp från externa resurser.

Notera: Med stor erfarenhet från Service-, Support och Helpdesk-relaterade tjänster kan vi snabbt avlasta intern personal. Vi är ITIL-certifierade (ITIL Foundation Certificate in IT Service Management). Uppdragen kan variera mellan; heltid, deltid eller per timme.

Startavgift: -

Pris : Enligt överenskommelse.


Avgränsning

Våra uppdateringspaket omfattar endast webbplatser uppbyggda i verktyget WordPress och installerade på webbhotell under egen domän. Ej för webbplatser på wordpress.com. Uppdateringarna utförs enbart på själva WORDPRESSINSTALLATIONEN. Dessa paket gäller endast på själva wordpressplatsen och ej på andra system, register etc som är kopplade mot wordpressplatsen.


Leverantörens ansvar

Under en uppdatering kan det hända att utseendet förändras samt att vissa funktioner eller tillägg förändras eller slutar att fungera. Om det vid uppdatering inträffar något problem åtar vi oss att återställa webbplatsen till dess ursprungligt innehåll och utseende. Vi ansvarar inte för eventuella problem som uppstår om kunden installerat, ändrat tema, tillägg eller funktioner samt kopplingar till andra system utan att ha meddelat oss om detta.


Kundens ansvar

Är att meddela oss om alla installationer, ändringar av tema, tillägg eller funktioner samt kopplingar till andra system som utförs av kunden eller annan part. Offert utifrån varje specifik hemsida, 50% faktureras vid projektstart och resterande faktureras vid releasedatum.